För 20 år sen utsåg HELCOM de 162 allvarligaste utsläppskällorna från jordbruk, reningsverk och industrier. Det skånska jordbruket har stått på listan ända till nu. Märkligt att de strukits, anser miljörörelsen.