Havsörnarna i Västernorrland har tre till fem gånger högre halter av DDT, PCB, HCH och HCB än något annat kustavsnitt i landet. Forskarna är förbryllade, och betecknar analysresultaten som anmärkningsvärda.