Havs- och vattenmyndigheten planerar en bred insats för att förbättra havsmiljön i Hanöbukten. Länsstyrelsen och Region Skåne har bett regeringen om hjälp med att komma till rätta med olika problem, såsom minskade fiskefångster, sårskador på fisk och säl och fågeldöd.