Mellan 15 och 25 september kommer en grupp forskare att befinna sig på isbrytaren Oden i området nordost om Grönland. Syftet med expeditionen är bland annat att studera havsisens och isbergens fysikaliska och mekaniska egenskaper.