Den ombytliga sommaren med få stabila väderlägen påverkade algblomningens uppträdande. Ytansamlingar av cyanobakterier observerades i östersjön under sex veckor i juli och augusti. Bottenhavets östra sida blommade under drygt tre veckor från slutet av juli.