Mängden plast som driver omkring ute i Stilla Havet ökar snabbt, och ny forskning visar nu oväntade konsekvenser för djurlivet i The Great Pacific Garbage Patch.