Blåpetreller, en antarktisk havsfågelart, använder sitt goda luktsinne till att välja ut den genetiskt bästa partnern. Helst ska paret vara varandras genetiska motsatser.