Miljöminister Lena Ek höll tal vid ett seminarium om dykänder som arrangerades av Svenska Jägareförbundet och Sveriges Ornitologiska Förening i samverkan med Miljödepartementet och Miljöforskningsberedningen. Lena Ek påpekade att fåglar ofta är skarpa miljöindikatorer, och att ejderns allvarliga situation är en signal om hur östersjön mår.