Miljontals laxungar sätts ut varje år i älvar, för att kompensera för vattenkraftens negativa effekter. Detta hotar den naturliga laxstammen. Det menar EU, som år 2020 vill förbjuda utplantering i samtliga älvar runt östersjön.