Fiske är en av de största belastningarna på svenska havsområdena. Regleringen av fisket fungerar inte fullt ut, och fler åtgärder behövs på detta område för att få en bättre havsmiljö. Därför föreslår nu Havs- och vattenmyndigheten miljökvalitetsnormer för fisk.