I helgen strandade 26 grindvalar på Skottlands östkust. Kustbevakningen och djurskyddsorganisationer lyckades rädda tio av valarna. Grindvalen är släkt med delfiner, och är cirka 7 meter lång.