Förutsättningarna för att minska övergödningen i östersjön med  hjälp av odlade blåmusslor är goda, visar en ny rapport från Länsstyrelsen i östergötland.