Maneter rör sig mycket energisnålt, vilket har inspirerat till utveckling av en ny typ av vattenjetmotor som eventuellt kommer att kunna sänka bränsleåtgången för fartyg med upp emot fyrtio procent.