Ejdern och andra musselätande sjöfåglar har minskat dramatiskt i Sverige. Nya studier visar att antalet övervintrande dykänder i östersjön mer än halverats sedan 1990-talet.