Stora, äldre torskhonor är viktigare än man trott för torskens återväxt. Forskare vid Göteborgs universitet har visat att äldre honor producerar fler och bättre ägg. Detta går stick i stäv med dagens fiskepolitik, där man strävar efter att skydda yngre individer.