Ett internationellt forskarteam har rekonstruerat bottenvattnets temperatur i Norra ishavet under de senaste 50 000 åren. Resultaten visar överraskande att vattnet under den senaste istiden var 1-2 grader varmare än idag.