En ny vetenskaplig studie visar att konsumenter som väljer miljömärkt fisk bidrar till fler fiskar i våra hav. De senaste tio åren har fiskbestånd från fisken som följer Marine Stewardship Councils (MSC:s) regler ökat fem gånger mer än andra bestånd.