Genom ökad sötvattentillförsel kommer klimatförändringarna att leda till att mängden kol ökar i haven. Kolet kommer att kunna nyttjas av bakterier, vilka kommer att få en betydligt viktigare roll än man tidigare trott. Det visar en nyligen publicerad studie som nyttjat data från miljöövervakning i Bottniska viken.