Klimatförändringarna har påverkat det marina livet runt Australien.En sammanställning av ett stort antal vetenskapliga studier visar bland annat att utbredningen av växter och djur har ändrats.