De små havsdjuren sjöpungar finns i stora mängder på västkusten, och äter växtplankton och bakterier. De kan ha en renande funktion i områden som är utsatta för övergödning. Nu ska odling av sjöpungar testas.