I haven utanför Grönland finns både väldigt rena och väldigt förorenade havssediment. En forskargrupp från Göteborgs universitet har därför valt att studera spridning och effekt av antibiotika i dessa havsområden.