Gamla varv, pappersbruk och båtbottenfärg. Arvet efter äldre industriverksamhet i Bohuslän utgör ofta ett större miljöhot än pågående miljöfarliga verksamheter. Sanering är kostsamt, och takten är alltför låg.