Med en odlingsteknik från Australien och Kanada kommer ett försök att odla musslor ute på öppet hav utanför Halland att genomföras. Tekniken går ut på att man sänker ner odlingen under ytan.