För första gången har man hittat hudcancer hos viltlevande fiskar. En havsabborrfisk som lever i vattnen vid Stora barriärrevet har visat sig vara hårt drabbad. Forskarna kopplar det till UV-strålning och det tunna ozonlagret över Australien.