Björnön Stockholms skärgård har fått en ny snorkelled som fungerar även för rörelsehindrade och blinda. Med cyklop och snorkel kan man enkelt följa ledens skyltar under vattenytan som innehåller information om östersjöns natur- och djurliv. Syftet är att göra skärgården och havsmiljön tillgänglig för alla.