Enligt SMHIs senaste satellitbildstolkningar syns i dag tydliga ytansamlingar av alger i södra östersjön. Norrut skymmer moln sikten.