Sex svenska ingenjörsstudenter fick hedersomnämnande i en amerikansk robottävling. Vasa, som studenternas vattentäta robot kallas, byggdes bland annat för att kunna undersöka olika havsmiljöer.