Utsläppsmålen i Helcoms aktionsplan för östersjön, Baltic Sea Action Plan, baseras på modellberäkningar från Baltic Nest Institute vid Stockholms universitet. Nu får projektet vid BNI sju miljoner av Havs- och vattenmyndigheten för att fortsätta beräkna utsläppen av kväve och fosfor till havet.