I Havs- och vattenmyndighetens databas, VISS, kan alla intresserade söka information om vattenkvalité i grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten. övervakningsstationerna är nu kvalitetssäkrade för att kunna ge så uppdaterad information som möjligt.