Två omtalade syresättningsprojekt har nu utvärderats av en oberoende forskargrupp. Den kom fram till att metoderna som går ut på att pumpa syrerikt ytvatten mot botten, kan fungera för att minska övergödningen. Det saknas dock kunskap om de ekologiska effekterna vid en storskalig satsning.