Mängder av säckar fulla av det cancerframkallande ämnet HCB har upptäckts utanför en polsk saneringsanläggning som ligger intill havet. Eftersom säckarna delvis är spruckna finns en risk att ämnet kommit ut i östersjön. Forskare på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm ska nu analysera fiskprover efter ämnet.