Från och med måndag stoppar Havs- och vattenmyndigheten det svenska laxfisket i hela östersjön. Kvoten, som halverades under 2012, är i princip uppfiskad. Fiske med spö och för eget bruk är fortfarande tillåtet.