I slutet av maj publicerades en rapport från Uppsala universitet som påstod att märkningen av sillgrisslor på St. Karlsö utanför Gotland ökar dödligheten hos fågelungarna väsentligt. Nu menar forskarna på ön att så inte är fallet. Bland annat därför att siffrorna om dödligheten baseras på forskning om en annan mer aggressiv sillgrissleart.