Nu får man fiska sill och strömming längs östersjöns kust igen. Havs- och vattenmyndigheten har lagt till 100 ton på den så kallade kustkvoten som till allmän förtvivlan tagit slut redan i början av juni. Genom en omfördelning kan det småskaliga fisket öppna igen. Höjningen förväntas räcka året ut.