I hundratals år har åar dikats ur och rensats i tron att det skulle motverka översvämningar. Men enligt en ny rapport så saknar det i stort sett effekt för vattenflödet. Däremot har rensningen flera negativa effekter för turism, tätortsnära natur, biologisk mångfald och fiske.