Havs- och vattenmyndigheten ställer sig bakom Skånes krav på en kraftsamling för att komma till rätta med Hanöbukten. Den kustnära fisken har försvunnit, brunt illaluktande vatten, döda fåglar, och ändrade vindförhållanden är några av problemen.