Det blir vare sig färsk strömming eller böckling från Stockholms skärgård i sommar. Den minimala andel som tilldelats småskaligt kustfiske, 2 procent, är redan slut. Resten går till storskaligt industrifiske, där det mesta blir fiskmjöl.