HaV har fått i uppdrag att ta fram förslag till områden som kan vara lämpliga att ingå i en kommande miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik. Biologisk mångfald, minskad övergödning och hållbart fiske är de tre viktigaste målen de närmaste åren, enligt HaV:s generaldirektör Björn Risinger.