Det allra mesta är bortsanerat av den olja som i höstas drev in till det naturklassade området vid Tjörns nordvästra kust. Men orsakar oljan problem i den marina miljön.