Ny forskning pekar på att det kan finnas mycket mer plast i världshaven än vad vi tidigare trott. Det handlar om plastpartiklar som är så små att vi inte kan se dem. Plastpartiklarna äts av exempelvis musslor, och kan ge förgiftning längre upp i näringsväven.