Förslaget om att minska svavelhalten i drivmedel för sjöfart oroar den svenska industrin. Om det träder i kraft 2015 innebär det ökade kostnader på grund av modifiering av fartyg och högre drivmedelspriser.