Havs- och vattenmyndigheten har avsatt elva miljoner för att mäta bullernivåerna i våra svenska havsområden. Buller kan leda till att exempelvis djurens instinkter för flykt, jakt och parning sätts ur spel.