Två miljarder satsar staten på klimatforskning årligen. Det är dock oklart om denna forskning verkligen bidrar till att vi uppnår miljömålen. I budgetpropositionen kommer det att ges en samlad bild av läget, enligt miljöminister Lena Ek.