Mycket fler personer än i dag skulle kunna räddas vid stora fartygshaverier.I dag hålls en konferens om hur nya internationella regler tillsammans med ett svenskt system ska kunna förbättra situationen.