Kvoten av sill i det östra beståndet i östersjön är uppfiskad, och Havs- och vattenmyndigheten stoppar därför det kustnära yrkesfisket av sill.