Trots att Bohuskusten bara utgör två procent av Nordsjöns kustlinje så hamnar cirka tio procent av det marina avfallet här. Nu får kommunerna totalt 800 000 kronor i bidrag av Havs- och vattenmyndigheten för att hålla kusten och stränder rena under 2012.