Fiskar från marina reservat kan stärka populationerna även utanför reservatet, visar forskning som utförts vid Stora barriärrevet.