EU har beslutat att begränsa svavelutsläppen från sjöfarten i alla Europas kustområden. Från 2015 sänks gränsen för svavelhalten för fartyg i Nordsjön och östersjön till 0,1 procent istället för dagens gräns på 1,0 procent.