I Blekinge skärgård ökar sjöfågeln ejder till skillnad från vid övriga kuster runt östersjön. Uppgången är dock blygsam. De senaste decennierna har antalet ejdrar halverats och ingen vet orsaken.