Om det ska finnas någon ål i framtiden krävs att allt ålfiske förbjuds. Det anser Naturskyddsföreningen, som skrivit ett öppet brev till miljöministern och landsbygdsministern.